Bản tin trường

TRƯỜNG TC BẾN THÀNH KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đồng thời tạo nguồn việc làm cho học sinh trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp, Trường Bến Thành đã xúc tiến hợp tác với nhiều trường ĐH, CĐ, cơ quan khoa học, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.