Giới Thiệu

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
Địa chỉ:
 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn  

I. Nhân sự:

  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ chính

1

Bà Lê Thị Cẩm Vân

Trưởng phòng

Quản lý chung

2

Ông Nguyễn Đức Thịnh

Chuyên viên

Phụ trách dự án

3

Bà Dương Tú Hằng

Nhân viên

Văn thư

 

II. Chức năng và nhiệm vụ:

    1. Chức năng
 

 • Tham mưu giúp việc cho Hiệu Trưởng điều hành công tác hành chính, tổng hợp xử lý thông tin, văn thư, lưu trữ, công tác đối ngoại, giao dịch, lễ tân, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản trị mạng, điều phối phương tiện công tác, và công tác đảm bảo an ninh, trật tự thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
 • Tham mưu giúp việc cho Hiệu Trưởng trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong trường, quản lý và giám sát việc sữa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước - điện thoại; quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong trường.
 • Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức của trường. Sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo đúng chức danh và nhiệm vụ, công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của trường.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý ký túc xá, tổ chức nội trú cho học sinh sinh viên theo đúng qui định hiện hành.
 • Tổ chức thực hiện việc tính lương, thưởng và các chính sách chế độ đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường.
 • Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong trường.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

        2.1. Công tác về tổ chức:
 • Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đề xuất định biên, tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.
 • Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển của trường.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ CBCNV của trường.
 • Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.
 • Tổ chức thực hiện chấm công, tính lương, thưởng và các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên.
 • Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng, sổ BHXH của CBCNV.
 • Thực hiện thủ tục cho CBCNV đi công tác, học tập trong và ngoài nước.
 • Tổng kết, báo cáo, đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên.  Đề xuất xếp lương, nâng lương cho CBCNV. Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thi đua khen thưởng, k ỷ luật của các đơn vị.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và công tác An toàn vệ sinh lao động của trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên trường.
 • Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị bố trí sắp xếp đưa vào sử dụng cơ sở vật chất của trường một cách hiệu quả nhất.
 • Thường trực các hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng lương, kỷ luật CBCNV, thi đua, khen thưởng của trường.

        2.2. Công tác hành chánh – văn thư – lưu trữ
 • Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Xử lý các văn bản đến nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công nhân viên (CBCNV); sao y, sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.
 • Thực hiện công tác thống kê; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu; ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quy trình in ấn, quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của trường.
 • Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, nhân viên hàng năm và các đại hội, hội nghị, lễ kỷ niệm của trường.
 • Quản trị mạng toàn trường; điều phối các công việc liên quan đến mạng máy tính.
 • Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, thiết kế, quản lý và phân phối các tặng phẩm của trường.
 • Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm phục vụ cho toàn trường.
 • Quản lý và theo dõi việc sử dụng điện, nước, điện thoại, Internet và trang thiết bị văn phòng.
 • Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện bãi giữ xe cho CBCNV và HSSV của trường.
 • Quản lý và tổ chức bán căn tin: Văn phòng phẩm, đồng phục học sinh, giáo trình, VPP, nước uống…
 • Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

        2.3. Công tác Quản lý ký túc xá
 • Phổ biến và hướng dẫn thi hành Nội quy ký túc xá cho HSSV.
 • Chủ trì phối hợp với y tế nhà trường, tổ chức phòng dịch bệnh trong khu nội trú khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế nhà trường và cơ quan y tế địa phương áp dụng các biên pháp xử lý cần thiết.
 • Kết hợp chặt chẽ với công an khu vực, công an phường, xã, thành phố để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn, bảo vệ khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của học sinh sinh viên nội trú.
 • Tổ chức đăng ký tạm trú cho học sinh sinh viên nội trú đúng quy định.  
 • Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao cho học sinh sinh viên nội trú.
 • Phân công, theo dõi kiểm tra việc trực của học sinh sinh viên. Tổ chức trực khu nội trú 24/24giờ/ngày
 • Tổ chức làm vệ sinh môi trường trong khu nội trú.
 • Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

        2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao
.

Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 205

Số người truy cập: 1422192