Tư Vấn Tuyển Sinh

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH

 

Tên đơn vị: Phòng Tuyển Sinh
Địa chỉ: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Hotline: 0986 11 44 00 - 0986 11 44 33 - 0986 11 99 00

Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn

I. Nhân sự:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ chính

1

Bà Trần Thị Hằng

Nhân viên

Tư vấn tuyển sinh

2

Bà Lê Thị Ngọc Vân

Nhân  viên

Tư vấn tuyển sinh

3

Bà Huỳnh Thị Mỹ Viên

Nhân  viên

Tư vấn tuyển sinh

4

Bà Ngô Thị Bích Thủy

Nhân  viên

Tư vấn tuyển sinh

I. Chức năng và nhiệm vụ

    
1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH) trong công tác tuyển sinh, có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyển sinh tất cả hệ đào tạo trong trường đạt chỉ tiêu hàng năm do Hiệu trưởng giao.
Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường; xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu Trường BẾN THÀNH.
 
     2. Nhiệm vụ
 
          2.1 Về tư vấn tuyển sinh
 • Dựa trên chỉ tiêu được giao hàng năm các hệ, khóa đào tạo của Trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền tuyển sinh trực tiếp.
 • Chủ trì và phối hợp với đơn vị thuộc trường về thông tin tuyển sinh, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các báo, đài, mạng internet,…..
 • Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, các khoa về
 • Tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người học trong và ngoài Trường.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo – Công tác HSSV và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ tuyển sinh và nhập học cho HSSV.
 • Nghiên cứu xây dựng cơ chế - chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh.
 
            2.2  Về truyền thông
 • Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu BẾN THÀNH: Tổ chức các Hội thảo, tư vấn tuyển sinh, các chương trình giới thiệu từng ngành học cho các trường PTTH để thấy được chất lượng các khóa học.
 • Tổ chức các họat động xã hội, tư vấn hướng nghiệp, nhân đạo, … trực tiếp tại các vùng thị trường mục tiêu để thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và phụ huynh.
 • Thiết lập quan hệ và có thông tin PR & Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục.
 • Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ công tác viên PR & marketing trở thành chuyên nghiệp và đủ năng lực cho việc tư vấn tuyển sinh.
 • Viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức các cuộc thi trên website cho sinh viên hiện tại và học sinh cuối cấp phổ thông để xây dựng thương hiệu Trường Bến Thành trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực giáo dục trung học.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 208

Số người truy cập: 1408792