Giới Thiệu

PHÒNG ĐÀO TẠO


TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH

Địa chỉ:
 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn 


I. Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Sơn
 • Điện thoại: (08) 3952 0027
 • Email: 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Thành Sơn

Trưởng phòng

2

Ông Lê Xuân Nghĩa

Thư ký

3

Bà Lê Thị Ngà

Giáo vụ

4

Bà Nguyễn Thị Anh Đào

Quản sinh

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

 • Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác tổ chức, quản lý và phát triển đào tạo, và công tác HSSV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường. 

2. Nhiệm vụ cụ thể
 
 • Tổ chức quản lý kết quả học tập của HSSV. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của HSSV, hồ sơ gốc và danh sách HSSV theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu đề xuất thành lập các hội đồng: Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua -  khen thưởng- kỷ luật HSSV và các hội đồng khác liên quan đến công tác đào tạo và công tác HSSV.
 • Xây dựng chương trình khung, kế hoạch đào tạo hàng năm, lập đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy hàng năm, mở mã ngành và chuyên ngành đào tạo mới trình cấp trên phê duyệt.
 • Lập kế hoạch chi tiết giảng dạy, điều hành công tác giảng dạy theo kế hoạch. Phối hợp với phòng TCHC đề xuất danh sách giáo viên mời giảng.
 • Lập kế hoạch biên soạn giáo trình trình Ban giám hiệu duyệt. Tổ chức và thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập cho học sinh.
 • Đôn đốc các khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng theo kế hoạch.
 • Tổng hợp nội dung, chương trình và mục tiêu đào tạo các ngành, quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy các chương trình đào tạo thuộc các bậc trung cấp chính quy, sơ cấp, liên kết đào tạo.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường.
 • Phối hợp với các khoa chuyên môn, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.
 • Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy của giáo viên.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của HSSV và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của trường.
 • Lập kế hoạch tổ chức thi, chấm thi, quản lý điểm các học phần và thi tốt nghiệp cho HSSV.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh. Quản lý giám sát HSSV về việc chấp hành nội quy của Nhà trường trong học tập, sinh hoạt. Giáo dục HSSV ý thức đạo đức, tác phong, nề nếp, chấp hành giờ giấc, kịp thời phát hiện những vi phạm để giáo dục, xử lý, góp phần giữ gìn trật tự kỷ  cương Nhà trường.
 • Triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HSSV theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV.
 • Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp. Cấp thẻ HSSV, giấy chứng nhận HSSV, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho HSSV thuộc thẩm quyền của đơn vị.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
 • Quản lý và bố trí các thiết bị, dụng cụ cho giáo viên lên lớp giảng dạy.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường.
 • Thường trực các Hội đồng: Tốt nghiệp, khen thưởng - kỷ luật HSSV, khoa học - đào tạo và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, quy trình xếp ngành cho HSSV.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 215

Số người truy cập: 1422179