Phòng Tài Chính - Kế Toán

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH


TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
Địa chỉ:
 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn  

I. Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trường Giang
 • Điện thoại: (08) 3859 0525
 • Email:   

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ chính

 

1

Ông Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng

Kế toán trưởng

 

2

Bà Nguyễn Bắc Hải

Nhân viên

Kế toán tổng hợp

 

3

Bà Ngô Lê Như

Nhân viên

Thủ quỹ

 

4

Bà Trần Thị Nga

Nhân viên

Kế toán viên

 
II. Chức năng và nhiệm vụ:

 

1. Chức năng

    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo các chế độ quy định của Hiệu Trưởng.


2. Nhiệm vụ cụ thể:

 • Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho trường.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn.
 • Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.
 • Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.
 • Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính.
 • Thực hiện theo dõi quyết toán thuế; thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán (nếu có); và theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 

 

Phòng Tài Chính – Kế Toán

Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 207

Số người truy cập: 1408799