Hội Đồng Quản Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH

Địa chỉ:
47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn
 

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Ông    HÀ VIẾT THANH

Chủ Tịch HĐQT

2

Ông    LƯƠNG QUANG NGỌC

Thành viên - Hiệu Trưởng

3

Ông    NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Thành viên - Kế toán trưởng

4

Ông    NGUYỄN TIẾN SỸ

Thành viên

5
      LÊ THỊ CẨM VÂN
Thư ký HĐQT
 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường thông qua Đại hội đồng cổ đông;
  • Xây dựng và quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của trường theo quy định của pháp luật và chế độ quản lý tài chính;
  • Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng trường, phê duyệt các dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng Nhà trường trình; giám sát việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản của Nhà trường;
  • Đề xuất việc bổ nhiệm hoặc thôi không bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận;
  • Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, biên chế, các quy định về chế độ tiền công, tiền lương, phụ cấp và phân phối phúc lợi cho CBCNV, chế độ học phí, học bổng của học sinh của Trường do Hiệu trưởng đề xuất;
  • Quyết định những nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất và công tác đối ngoại của trường;
  • Giám sát Hiệu trưởng trong việc chấp hành các quy định pháp luật, quy chế và các quyết nghị của Hội đồng quản trị.


 
Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Đã đạt thành tích đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất Năm học 2012 - 2013
Đã có thành tích tốt trong xây dựng Công đoàn cơ sở Vững mạnh Xuất sắc Năm học 2012 - 2013
Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Năm học 2012 - 2013
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 205

Số người truy cập: 1422156